PAUL MITCHELL - profesional salon products

                                                                                       

Prilikom kupovine JOHN PAUL PET proizvoda sakupljate bodove koje možete koristiti već pri idućoj narudžbi-kupovini.Vrijednost 1 boda je 10 kn.Bodove ne prenosimo na drugog kupca i moguće ih je iskoristiti u tekućoj godini.Prilikom narudžbe ispunit će te obrazac sa Vašim podacima kako bi bili sigurni da će proizvodi koje ste naručili stigli na pravu adresu i koristit će se isključivo u tu svrhu.

 

  • USA
  • UK
  • Germany
  • Italy
  • Swiss
  • Spain
  • Slovenija
Dizajn: CoLoR UnIt, Programsko rješenje: ČuBraD